Kolofon Forlag

Utgi bok på dine premisser

Alle har en unik historie

Alle har en unik historie. Bedriften. Kommunen. Organisasjonen. Idrettslaget. En oppdragsbok er en virkelig god måte å fortelle historien på. En slik kan vi lage for deg.

Enten det måtte være en:
  • Jubileumsbok
  • Biografi
  • Reiseskildring
  • Kommunebok
  • ... eller en annen variant!

Last ned vår veiledning

Arne Hole & Finn H. Andreassen

Forfattere hos Kolofon

Kolofon Forlag viste seg å være et godt valg. Profesjonelle folk som kjenner bransjen til fingerspissene.

Birgit Haugen

Forfatter hos Kolofon

«Dette klarer du, gi den ut selv». Han hadde hørt positivt om at det var et forlag som holdt til i Bygdøy Allé 21 som hjalp med selvpublisering.

Christian Schlüter

Forfatter hos Kolofon

Jeg benyttet Kolofon i forbindelse med utgivelsen av boken «Mord på Valdresbanen» i 2017, og har bare utelukkende positive ting å si.

Sylfest Lomheim

Forfatter hos Kolofon

«Eg er ordlaus. Dette var perfekt jobba! Har ikkje sett maken!»

FÅ DIN HISTORIE FORTALT

1.

DU HAR EN HISTORIE

• Vi snakker sammen på telefon eller i et møte.

• Vi gir deg råd og ser på hvordan en oppdragsbok kan være en god måte for dere å fortelle historien på, enten det er i form av en jubileumsbok, biografi, fagbok, reiseskildring, kommunebok eller en annen variant.

• Vi sender deg et tilbud og beskriver prosessen frem til ferdig bok.

• Du aksepterer tilbudet.

• Vi setter i gang det avtalte arbeidet som knytter seg til manus, redaksjonell gjennomgang og språkvask.

Last ned vår veiledning

2.

VI PRODUSERER BOKEN

• Vi lager en prøvebok på papir eller en digital prøvebok som du kan lese på skjerm  - du velger.

• Du leser og godkjenner prøveboken.

• Vi trykker boka i det opplaget du har valgt

• Ferdig bok leveres Sentraldistribusjon i Oslo som er vår samarbeidspartner for lagring og distribusjon av bøker. Herfra pakkes og sendes bøkene til bokhandel og andre.

• Du får bøker sendt til din hjemmeadresse.

Last ned vår veiledning

3.

DU SELGER BOKEN

• Du velger om boken skal markedsføres bredt eller til ditt eget nettverk, herunder bruk av sosiale media, deltakelse på boktreff mv.

• Vi melder opp boken i bokbasen (Mentor), slik at boken kan bestilles i bokhandel eller nettbokhandel.

• Har du Bokpakke Ekstra sender vi ut pressemelding til bibliotek, bokhandel og media i Norge.

• Vi sender ut inntil 10 anmeldereksemplar til mottakere du har valgt.

• Du følger opp de som har mottatt anmeldereksemplar, kontakter bokhandler og andre som kan tenkes å ville kjøpe boken.

Last ned vår veiledning